Poštovani korisnici u slučaju hitne potrebe za intervencijom Centra za socijalnu skrb Donja Stubica molimo Vas pored ovih gore navedenih brojeva u hitnoj situaciji i potrebi nazvati broj: 099/4339-630