Centar za socijalnu skrb Donja Stubica

Starogradska ul. 3
49240, Donja Stubica
email: dstubica@czssdstubica.hr

Telefoni:

049/286-330
049/286-414
049/286-416
Fax: 049/286-157

Rad s korisnicima:

Ponedjeljak od 8:00-16:00 Četvrtak 8:00-16:00
Utorak, srijeda i petak- rad s korisnicima na terenu