Sukladno čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa. Na temelju danih izjava, ne postoje gospodarski subjekti s kojima predstavnik naručitelja iz čl.76 Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.