Financijski plan za 2021. godinu

1.87 MB 0 downloads

Financijski plan za 2020. godinu

1.62 MB 0 downloads

Plan nabave za 2020. godinu

561.75 KB 0 downloads

Plan nabave za 2019.

36.52 KB 0 downloads

Financijski plan za 2019. godinu

31.39 KB 0 downloads

Plan nabave 2018.

55.45 KB 0 downloads

Financijski plan 2018.

2.93 MB 0 downloads

Plan nabave za 2018.

1.09 MB 0 downloads

prihodi- rashodi 2017. godina

19.03 KB 1 downloads

Odluka KZŽ

740.97 KB 0 downloads

Plan nabave 2017.

133.78 KB 0 downloads

Rebalans županija 2017.

104.29 KB 0 downloads

KZŽ Financijski plan 2016.

624.61 KB 0 downloads

MSPM Financijski plan 2016.

282.56 KB 0 downloads

Plan nabave 2016.

205.02 KB 0 downloads

Izvjesce o radu 2015.

443.99 KB 0 downloads

Financijski plan 2015.

4.00 KB 1 downloads

Plan nabave u 2015. godini

4.00 KB 0 downloads