• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

Sukladno čl.80. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) predstavnici naručitelja potpisali su izjave o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa. Na  temelju danih izjava, ne postoje gospodarski subjekti s kojima predstavnik naručitelja iz čl.76 Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu  interesa.


16.06.2021.

Javni natječaj za  soc. radnika i pravnika

15.12..2020.  

08.12.2020.  

 


14.10.2020.


28.05.2020.


17.04.2020.


30.03.2020.

                      Prilog 2 Tehničke specifikacije  


 20.03.2020.

                      Prilog 1 Ponudbeni list  

                      Prilog 2 Tehničke specifikacije  

                      Prilog 3 Troškovnik  


 09.03.2020.


09.03.2020.


 11.02.2020.

                      Prilog 1 Ponudbeni list  

                      Prilog 2 Troškovnik 

                      Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju 

                      Prilog 4 Potpis ugovora 

                      Pitanja i odgovori 1

                      Pitanja i odgovori 2


 11.02.2020.


 07.02.2020.

                      Prilog 1 Ponudbeni list  

                      Prilog 2 Troškovnik  

                      Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju 

                      Prilog 4 Potpis ugovora 


  31.01.2020.


 23.01.2020.


 U okviru nabave namještaja i uredske opreme (evidencijski broj nabave 2/2020-B), mijenja se rok za dostavu ponuda radi izmjena u troškovniku/tehničkim specifikacijama:

Rok za dostavu ponuda je 07.02.2020. godine do 10.00 sati kada će stručno povjerenstvo Naručitelja održati otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda neće biti javno.
Izmjena poziva na dostavu ponuda i izmijenjeni troškovnik/tehničke specifikacije bit će objavljeni na web stranicama Naručitelja tijekom petka,

31.01.2020. 

                      Troškovnik (.xls) 

                      Ponudbeni list (.pdf) 

                      Ponudbeni list (.doc) 

                      Izjava o nekažnjavanju

                      Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

                      Pitanja i odgovori


 04.12.2019.


 30.11.2018.

                     Troškovnik

                     Ponudbeni list 


 15.11.2018.

Poziv za dostavu ponude za nabavu vozila u okviru projekta Poticanje deinstitucionalizacije kroz poboljšanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Donja Stubica


 19.7.2018.

  • NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto

- diplomirani pravnik/ca - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme - Natječaj (PDF)


10.7.2018

. NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
- diplomirani socijalni radnik - 1 izvršitelj/ica - Natječaj (PDF)

OBAVIJEST o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomirani pravnik/ca

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijem u radni odnos na radno mjesto diplomirani pravnik/ca (PDF)

NATJEČAJ za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 - diplomirani socijalni radnik/ca,

 - 1 izvršitelj/ica
Natječaj za stručno osposob. za soc. radnika (PDF)

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
 - diplomirani pravnik I. vrste  zvanja – određeno puno radno vrijeme,

 - 1 izvršitelj/ica
Natječaj za pravnika na određeno vrijeme (PDF)

Stranice czssdstubica.hr koriste kolačiće (cookies). Nastavkom uporabe ovih stranica ili klikom na gumb Prihvaćam pristajete na pohranu i pristup kolačićima.
Više...
Prihvaćam